Wczytuję dane...
Koszty dostawy i odbiór towaru

„Regulamin dotyczący kosztów transportu oraz odbioru przesyłki „

 

Koszt transportu zamówionych towarów

 

Przesyłka do 50 m2 lub 1000 kg ( 1 paleta)  - 230 zł lub 240zł , za pobraniem + 100

Przesyłka kurierska płytki wielkoformatowe 140 cm , 160 cm , 180 cm  - 420

Sklep nie wysyła płytek wielkoformatowych za pobraniem

 

Koszty dotyczą przesyłki 1 palety do 50 m2 powyżej danej ilości zostanie naliczona dodatkowa opłata za każdą następną paletę zgodnie z powyższą informacją.

 

System nie zlicza palet poprawione zamówienie przesyła obsługa sklepu.

Koszt transportu dotyczy przesyłki 1 palety do 50 m2 lub 1000 kg powyżej danej ilości zostanie naliczona opłata za każdą następną paletę

 

INFORMACJEA DOTYCZĄCA ODBIORU TOWARU

 

W PRZYPADKU TOWARÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ FIRME KURIERSKĄ NA PALECIE NALEŻY OBEJRZEĆ PRZESYŁKĘ Z ZEWNĄTRZ CZY PALETA LUB OPAKOWANIA ZEWNETRZNE NIE ZOSTAŁY  USZKODZONE.

WAŻNE PRZY KURIERZE PROSZĘ PRZECIĄĆ I ZDJĄĆ FOLIĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ CELEM WSTĘPNYCH OGLĘDZIN

JEŻELI ODBIORCA PRZESYŁKI STWIERDZI , ŻE STAN PRZESYŁKI DOSTARCZONEJ NA PELECIE NIE BUDZI JEGO ZASTRZEŻEŃ TO NALIŚCIE PRZEWOZOWYM WPISUJE ADNOTACJE "TOWAR PRZYJĘTO WARUNKOWO BEZ SPRAWDZENIA"

Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w ciągu 24 godzin od jej otrzymania i zgłoszenia w tym terminie stwierdzonych nieprawidłowości ilościowych lub jakościowych.

W PRZYPADKU STWIERDZNIE USZKODZEŃ MECHANICZNYCH ZAMÓWIONEGO TOWARU LUB NIEZGODNOŚCI PRZESYŁKI Z ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY

Jeśli odbiorca przesyłki po tym terminie nie zgłosi żadnych zastrzeżenie ocnacza to , że towar został odebrany bez zastrzeżeń jakościowych i ilościowy.

Po upływie 24 godzin reklamacje z tego tutułu nie będą uwzględniane.

 

 1. 1. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firm:

SCHENKER , JASFBG

 1. 2. Towary  dostarczane są przez firmę kurierską w dniach roboczych od poniedziałku do piątku

 1. 3. Klient zobowiązany jest dostosować się do ustaleń z kurierem określających termin oraz godzinę dostarczenia zamówienia pod wskazany adres i odebrać przesyłkę osobiście lub przez osobę upoważnioną , po uprzednim poinformowaniu sklepu. Sklep nie ma wpływu na godzine dostawy przesyłek.

 1. 4. Kurier  nie wnosi towaru do domu lub lokalu. Klient zobowiązany jest tą czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność co wynika z regulaminów firm kurierskich

Kurier ma tylko obowiązek wyładować towar z samochodu.

 1. 5. Jeżeli kurier nie zastanie klienta pod adresem dostawy towaru , awizuję przesyłkę i wskazuje miejsce gdzie klient może odebrać towar.

 1. 6. Przesyłkę awizowaną klient zobowiązany jest odebrać na własny kosztw terminie 2 dni roboczych , po upływie tego terminu następuje anulowanie zamówienia , a kosztami zwrotu przesyłki z magazynu do sklepu , oraz ewentualnymi kosztami magazynowania przesyłki prze kuriera obciążony zostaje klient.

 1. 7. Ponowna dostawa towaru może nastąpić po wyrażeniu zgody przez sklep.

 1. 8. Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki pod względem jakościowym i ilościowym(ewentualne uszkodzenia) i jej zgodnośc z zamówionymi towarami.

 1. 9. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą być opisane w protokole reklamacyjnym lub na liście przewozowym w obecności kuriera.

 1. 10.  Nie zachowanie postanowień tego regulaminu powoduję utratę przez klienta wszelkich roszczeń reklamacyjnych dotyczących tej przesyłki w zakresie niezgodności jakich klient mógł wykryć przyjmując i sprawdzając przesyłkę w sposób określony w niniejszym regulaminie.

 1. 11. Jeśli dostarczany towar będzie na palecie euro należy obejrzeć ją z zewnątrz czy paleta nie nosi znamion uszkodzenia.

 1. 12. Dokładne sprawdzenie zawatości przesyłki i wnętrza opakowań znajdujących się na palecie klient zobowiązany jest dokonać w ciagu 24 godzin. od otrzymania przesyłki.

 1. 13. Jeżeli stan przeyłki po dokładnym sprawdzeniu budzi zastrzeżenia , klient zobowiązany jest niezwłocznie po sprawdzeniu przesyłki złożyć do sklepu zgłoszenie reklamacyjne z zachowanie zasad wskazanych w regulaminie.

 1. 14. Sklep rozpatrując reklamację może zażądać od klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne , celem roszczeń przysługujących klientowi od uszkodzoneg towaru.

 1. 15. W przypadku braku współpracy klienta ze sklepem w zakresie żądań sklepu kierowanych do klienta o których mowa w pkt. 14 , uważa się za rezygnację klienta z roszczń reklamacyjnych.

 1. 16. W przypadku odbioru osobistego , klient zobowiązany jest sprawdzić odbierany towar pod względem ilościowym i jakościowym w momencie wydawania towaru.

 1. 17. Brak jakichkolwiek zastrzeżen ilościowych i jakościowych  klienta do odbieranych osobiście towarów w momencie wydawania powoduję utratę przez klienta wszelkich roszczeń reklamacyjnych w zakresie nieprawidłowości jakie klient mógł wykryć przyjmując i badając towar.

 1. 18. W przypadku odbioru osobistego  towaru przez klienta sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trasporcie towaru z magazynu do miejsca zamieszkania klienta.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl